Cerapan Matahari 2022
Negeri <
Tarikh
Bulan <
Stesen U/S
Stesen T/B

Set 1
Waktu Ufuk (ddd.mmss) Tinjah (ddd.mmss)
hh.mmss P.Ki T.R
Penyilang Kiri
Penyilang Kanan
P.Ka Penyilang Kanan
Penyilang Kiri
T.R
Set 2
Waktu Ufuk (ddd.mmss) Tinjah (ddd.mmss)
hh.mmss P.Ki T.R
Penyilang Kiri
Penyilang Kanan
P.Ka Penyilang Kanan
Penyilang Kiri
T.R
web counter